Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C007944) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC obowiązuje od 07 grudnia 2016 r. Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-010878 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Wskaźniki FSC

Zmiany w przyroście tabela

Zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie z planowanymi zadaniami.

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych w zakresie hodowli lasu

Zbiór nasion

Produkcja sadzonek

Pozyskanie choinek i stroiszu

Pozyskanie zwierzyny

PEFC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Gospodarki Leśnej PEFC Nr CSL/761/2015 UDT-CERT jest gwarancją promocji trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Certyfikat PEFC został wydany 27 kwietnia 2015 r. Posiada numer CSL/761/2015 UDT-CERT i jest ważny do 26 kwietnia 2018 r.
 

Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT udzielając certyfikatu,  poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

 

Dane dotyczące lasów HCVF znajdują się w zakładce nasza praca/ochrona przyrody/lasy HCVF

http://www.jugow.wroclaw.lasy.gov.pl/lay-hcvf-i-drzewostany-reprezentatywne#.VjcGNCuyZ-I


 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XI Submisja Drewna Szczególnego

XI Submisja Drewna Szczególnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w "XI Submisji Drewna Szczególnego", której rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  9 lutego 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Żmigród w Żmigrodzie, ul. Parkowa 4a (51028’45’’, 16055’7’’).

Do sprzedaży oferuję się 1800 m3 drewna następujących gatunków:

dąb, jesion, modrzew, olcha, jawor

Surowiec oraz katalogi lasów będą dostępne od 5 lutego 2018 roku na placu submisji w miejscowości Korzeńsko, przy drodze S5 relacji Wrocław - Poznań (51032’50’’ , 16052’31’’).

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w submisji mogą otrzymać informacje pod adresem:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

we Wrocławiu

ul. Grunwaldzka 90

50-357 Wrocław

e-mail: marketing@wroclaw.lasy.gov.pl

tel. +48/71/3771700

Podpisał

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

we Wrocławiu

Adam Płaksej