Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

W granicach terytorialnych Nadleśnictwa uznano 26 pomników przyrody, w tym jeden (pomnik) przyrody nieożywionej: „Diamentowe Skałki" - dolomity i ankeryty.

Drzewa pomnikowe:

  1. Cis
  2. Lipa 
  3. Dąb szypułkowy
  4. Buk pospolity
  5. Buk pospolity
  6. Świerk grupa drzew

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy  (zabytkowy park wokół siedziby Nadleśnictwa Jugów).


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

SPRZEDAŻ DREWNA I SADZONEK

SPRZEDAŻ DREWNA I SADZONEK

Ceny detaliczne na drewno obowiązujące w Nadleśnictwie Jugów od dnia 17 stycznia 2018 roku, na podstawie zarządzenia nr 2/2018 nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów, z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

Sprzedaż drewna:

Zarządzenie 2/2018  >>otwórz

 

Sprzedaż sadzonek:

Cenniki na sadzonki wyprodukowane w szkółce leśnej Nadleśnictwa Jugów:

 

Zarządzenie 1/2018  >>otwórz

 

Sprzedaż choinek:

Decyzja 25/2018 >> otwórz