Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

W granicach terytorialnych Nadleśnictwa uznano 26 pomników przyrody, w tym jeden (pomnik) przyrody nieożywionej: „Diamentowe Skałki" - dolomity i ankeryty.

Drzewa pomnikowe:

  1. Cis
  2. Lipa 
  3. Dąb szypułkowy
  4. Buk pospolity
  5. Buk pospolity
  6. Świerk grupa drzew

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy  (zabytkowy park wokół siedziby Nadleśnictwa Jugów).


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zapraszamy na "leśne lekcje"

Zapraszamy na "leśne lekcje"

Rocznie odwiedza nas około 4000 osób.

Zajęcia prowadzimy w sali edukacyjnej oraz na ścieżkach edukacyjnych.

Omawiane tematy to m. in.:

·         leśnik i jego praca,

·         mieszkańcy lasów,

·         gospodarka leśna i funkcje lasów,

·         warstwowa budowa lasu,

·         szkółki leśne,

·         jak zachować się w lesie (ogień w lesie, śmieci w lesie)

i wiele innych.

Formularz zgłoszeniowy pobierz