Wydawca treści Wydawca treści

Mała Retencja Górska lata 2007-2013

Projekt w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wartość projektu: 172 156 566 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 119 000 000 PLN

Część realizowana przez Nadleśnictwo Jugów:

Całkowity koszt operacji: 4 923 020,00 PLN

Udział środków UE: 4 099 573,07 PLN

koszt realizowania projektu: 823 446,93 PLN

 

W ramach tego projektu nadleśnictwo wykonało 67 obiektów w tym:

  • 18 szt. zbiorników retencyjnych,
  • 14,1 km szlaków zrywkowych,
  • 18 szt. przepustów,
  • 14 szt. brodów kamienno – betonowych.

Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdują się na stronie:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/mala-retencja-gorska.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XI Submisja Drewna Szczególnego

XI Submisja Drewna Szczególnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w "XI Submisji Drewna Szczególnego", której rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  9 lutego 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Żmigród w Żmigrodzie, ul. Parkowa 4a (51028’45’’, 16055’7’’).

Do sprzedaży oferuję się 1800 m3 drewna następujących gatunków:

dąb, jesion, modrzew, olcha, jawor

Surowiec oraz katalogi lasów będą dostępne od 5 lutego 2018 roku na placu submisji w miejscowości Korzeńsko, przy drodze S5 relacji Wrocław - Poznań (51032’50’’ , 16052’31’’).

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w submisji mogą otrzymać informacje pod adresem:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

we Wrocławiu

ul. Grunwaldzka 90

50-357 Wrocław

e-mail: marketing@wroclaw.lasy.gov.pl

tel. +48/71/3771700

Podpisał

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

we Wrocławiu

Adam Płaksej