Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich - obejmuje dwa pasma górskie Sudetów Środkowych: Góry Bardzkie w całości oraz północną i południową część Gór Sowich.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uwaga ASF

Uwaga ASF

 Szanowni Państwo, hodowcy zwierząt gospodarskich

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w kraju Główny Lekarz Weterarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania Zasad Bioasekuracji:

Ulotka bioasekuracja - pobierz

Zasady bioasekuracji - pobierz

Ulotka jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika - pobierz

Więcej informacji na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin