Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA I SADZONEK

Ceny detaliczne na drewno obowiązujące w Nadleśnictwie Jugów od dnia 17 stycznia 2018 roku, na podstawie zarządzenia nr 2/2018 nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów, z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

Sprzedaż drewna:

Zarządzenie 2/2018  >>otwórz

 

Sprzedaż sadzonek:

Cenniki na sadzonki wyprodukowane w szkółce leśnej Nadleśnictwa Jugów:

 

Zarządzenie 1/2018  >>otwórz

 

Sprzedaż choinek:

Decyzja 25/2018 >> otwórz