Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA I SADZONEK

Ceny detaliczne na drewno obowiązujące w Nadleśnictwie Jugów od dnia 20 stycznia 2017 roku, na podstawie zarządzenia nr 2/2017 nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów, z dnia 20 stycznia 2017 r.

 

Sprzedaż drewna:

Zarządzenie 2/2017  >>otwórz

 

Sprzedaż sadzonek:

Cenniki na sadzonki wyprodukowane w szkółce leśnej Nadleśnictwa Jugów:

 

Zarządzenie 1/2017  >>otwórz

załącznik nr 1, 2, 3  >>otwórz

załącznik nr 4  >>otwórz