Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA I SADZONEK

Ceny detaliczne na drewno obowiązujące w Nadleśnictwie Jugów od dnia 29 stycznia 2019 roku, na podstawie zarządzenia nr 4/2019 nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów, z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Sprzedaż drewna:

Zarządzenie 4/2019  >>otwórz

 

Sprzedaż sadzonek:

Cenniki na sadzonki wyprodukowane w szkółce leśnej Nadleśnictwa Jugów:

 

Zarządzenie 5/2019  >>otwórz