Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o zamiarze zamiany gruntów

Ogłoszenie o zamiarze zamiany gruntów

 

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 poz. 788 z późn. zm.), Nadleśnictwo Jugów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy nadleśnictwem a Gminą Radków. Nadleśnictwo Jugów uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (pismo z dnia 01 grudnia 2017 r., znak: DZ.2261.14.2017) na dokonanie zamiany niżej wymienionych nieruchomości:

Ogłoszenie i wykaz gruntów


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż